Dòng tiền đang chảy mạnh vào bất động sản

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa có báo cáo mới nhất về tình hình đăng ký thành lập công ty trong tháng 3 năm 2018.Tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế trong ba tháng qua là 763.964 tỷ đồng.

Theo đây, trong tháng 3/2018, số công ty được thành lập mới là 8.082 công ty có số vốn đăng ký là 81.156 tỷ đồng, tăng 2,8% về số công ty và giảm 18,0% về số vốn đăng ký. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên 1 công ty đạt 10 tỷ đồng, giảm 20,3%. Số công ty quay trở lại làm việc trên cả nước là 1.801 công ty, giảm 22,3% so có tháng 2/2018.

Lũy kế 3 tháng đầu năm 2018, tổng số công ty thành lập mới và công ty quay trở lại làm việc của cả nước là 35.234 công ty, trong đây có 26.785 công ty thành lập mới và 8.449 công ty quay trở lại làm việc.

Tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế trong ba tháng qua là 763.964 tỷ đồng, bao gồm: số vốn đăng ký của công ty đăng ký thành lập mới là 278.489 tỷ đồng và số vốn đăng ký tăng thêm của một vài công ty một vàih tân tăng vốn là 485.475 tỷ đồng có 7.893 lượt công ty đăng ký bổ sung vốn.

Đồ họa: Đào Vũ Hưng

Các công ty đăng ký mới tập trung chủ yếu ở các ngành nghề như: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa, ôtô, xe máy có 9.218 công ty, chiếm 34,4%; thi công 3.599 công ty, chiếm 13,4%; công nghiệp chế biến, chế tạo 3.265 công ty, chiếm 12,2%…

Về số vốn đăng ký, ngành kinh doanh nhà đất tiếp tục có số vốn đăng ký mới nhiều nhất là 79.153 tỷ đồng, chiếm 28,4%; tiếp đến là thi công có 42.138 tỷ đồng, chiếm 15,1%; bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ôtô, xe máy có 38.498 tỷ đồng, chiếm 13,8%, công nghiệp chế biến, chế tạo có 28.980 tỷ đồng, chiếm 10,4%…

Số công ty quay trở lại làm việc trong 3 tháng đầu năm 2018 là 8.449 công ty, giảm 8,9% so có cộng kỳ năm 2017. Cũng trong 3 tháng năm 2018, mật độ công ty quay trở lại làm việc đều có xu hướng giảm trên cả nước so có cộng kỳ năm 2017, trong đây, chỉ có khu vực Tây Nguyên là có mức tăng lên có mật độ 10,6%.


Goldenpeninsula.com – Theo VnEconomy

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm