Điểm mới về quy định lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội

Từ ngày 3/4/2018, các quy định về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội ở Ngân hàng Chính sách xã hội được ứng dụng theo Quyết định 370/QĐ-TTg về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội ở Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định ở Nghị định 100/2015/NĐ-CP .

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đây, lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội ở Ngân hàng Chính sách xã hội trong năm 2018 là 4,8%/năm (0,4%/tháng).

Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Mức lãi suất này ứng dụng đối có đối tượng vay vốn để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thi công mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định ở Nghị định 100.

Mức vốn cho vay khi mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà.

Trường hợp thi công mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.


Goldenpeninsula.com – Theo Tạp chí Tài chính

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm