Di dời nhà lầu ven sông, quận Thủ Đức nói gì?

Trường hợp hộ dân cương quyết không di dời, UBND quận sẽ xin ý kiến UBND TP thực hiện các phương pháp cưỡng chế theo quy định.

Đất ven sông Sài Gòn thuộc phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức) có 27 hộ nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở phải di dời khẩn cấp theo chỉ đạo của UBND TP ở Văn bản số 5727/UBND-KT ngày 13-9-2017 về đẩy nhanh công đoạn xử lý các vị trí nguy cơ sạt lở trên địa bàn TP.

Các hộ được chia làm hai đối tượng gồm: 13 trường hợp có nhà thi công hoàn toàn trên sông (đối tượng 1) và 14 trường hợp có nhà, đất hợp lệ, hợp pháp (đối tượng 2).Hẻm 58 phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức hiện có các căn nhà cao tầng thuộc diện di dời khẩn cấp. Ảnh: ĐÀO TRANG

Hiện nay, UBND quận Thủ Đức đang đã đi vào hoạt động phương án di dời trình TP phê duyệt đối có 13 trường hợp thuộc đối tượng 1 và đang thực hiện các thủ tục để lập dự án theo quy định đối có 63 trường hợp (có 14 hộ nằm trong tổng số 27 hộ phải di dời khẩn cấp theo chỉ đạo của UBND TP) thuộc đối tượng 2.

Bên cạnh đây, quận đã tổ chức buổi tiếp xúc, vận động được 13 trường hợp thuộc đối tượng 1 di dời khẩn cấp người và tài sản ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở nguy hiểm. 14 trường hợp có nhà đất hợp lệ, hợp pháp, quận đã chỉ đạo phường Hiệp Bình Chánh phối hợp có Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận tuyên truyền, vận động các hộ dân di dời nhưng các trường hợp này vẫn chưa chấp hành.

Trước đây, trong tháng 10-2017, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng phối hợp có các đơn vị có liên quan đã tiếp xúc, phổ biến về chính sách bán hàng hỗ trợ, di dời đối có các trường hợp này. Cụ thể là chi trả kinh phí hỗ trợ di dời 20.000.000 đồng/hộ để ổn định trong thời gian tạm cư.

Riêng đối có 14 hộ có nhà đất hợp lệ, hợp pháp có đơn kiến nghị được ở lại có nguyên nhân nhà thi công kiên cố, đã sử dụng từ trước đến nay nhưng không có sự cố gì xảy ra, nếu có sự cố các hộ cam đoan chịu trách nhiệm.

Ngoài ra, 1 số hộ có ý kiến đề nghị phải có chọn lọc thu hồi đất và chính sách bán hàng bồi thường, hỗ trợ theo đúng trình tự thủ tục nên chưa chấp nhận di dời. Quận đang tiếp tục vận động, trường hợp hộ dân vẫn cương quyết không di dời, quận sẽ báo cáo UBND TP thực hiện các phương pháp cưỡng chế di dời theo quy định.

Song song có việc vận động các hộ di dời, UBND quận cũng đang phối hợp có Sở Tài nguyên và Môi trường lập dự án, thủ tục thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ tái an cư theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15-5-2015 của UBND TP để trình UBND TP tham khảo, phê duyệt.

Goldenpeninsula.com – Theo PLO

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm