Đề xuất ưu đãi thuế đối với hoạt động đầu tư, cải tạo chung cư cũ

Tại dự thảo tờ trình yêu cầu thi công Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế Giá trị tăng thêm, Luật thuế Tiêu thụ độc đáo, Luật thuế Thu nhập công ty, Luật thuế Thu nhập cá nhân, Luật thuế Tài nguyên và Luật thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu (dự án Luật), Bộ Tài chính kiến nghị ứng dụng thuế suất thuế Thu nhập công ty (TNDN) là 10% đối có làm việc đầu tư, cải tạo chung cư cũ.Đề xuất ưu đãi thuế đối có làm việc đầu tư cải tạo chung cư cũ

Theo quy định về thuế TNDN hiện hành, làm việc cải tạo, thi công lại chung cư cũ là làm việc không được ưu đãi thuế. Ảnh: ST.

Từ ngày 1/1/2009, Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 và một vài văn bản giải đáp không quy định ưu đãi thuế TNDN đối có lương từ giao dịch BDS; từ ngày 1/1/2014 trở đi có bổ sung quy định ứng dụng thuế suất 10% đối có “Thu nhập của công ty từ thực hiện dự án đầu tư – kinh doanh nhà ở xã hội để phân phối, cho thuê, cho thuê mua đối có một vài đối tượng quy định ở Điều 53 của Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 ” (Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật thuế TNDN).

Cũng ở khoản 7 Điều 20 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP quy định việc giải quyết các tồn ở về thuế, quyết toán thuế, miễn, giảm thuế trước ngày 1/1/2009 được thực hiện theo quy định của một vài văn bản pháp luật về thuế TNDN, pháp luật về đầu tư nước ngoài ở Việt Nam, pháp luật về khuyến khích đầu tư trong nước và một vài văn bản quy phạm pháp luật khác ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Như vậy, theo quy định về thuế TNDN hiện hành thì làm việc cải tạo, thi công lại chung cư cũ là làm việc không được ưu đãi thuế TNDN.

Thực tế thực hiện cho thấy sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP, 1 số địa phương đã tổ chức ban hành văn bản giải đáp theo thẩm quyền và lập kế hoạch triển khai thực hiện trên phạm vi địa bàn. Tuy nhiên, kết quả đạt được còn rất hạn chế so có mục tiêu đề ra. Theo Bộ Tài chính, việc không đạt được mục tiêu đề ra ở Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP xuất phát từ nhiều nguồn gốc khác nhau. Đó là do một vài khối chung cư cũ thường đặt ở địa điểm trọng điểm đô thị, bởi thế phương án cải tạo, thi công lại bị hạn chế, không cho phép đầu tư cao tầng nên không chắc chắn hiệu quả đầu tư. Ủy ban nhân dân một vài cấp không thực hiện công tác lập quy hoạch cải tạo theo quy định của Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP mà giao chủ đầu tư áp dụng nên một vài chủ có căn hộ chung cư thiếu tin tưởng về tính công khai, minh bạch trong chọn lọc nhà đầu tư và không đồng thuận phương án bồi thường, hỗ trợ. Năng lực tài chính của chủ đầu tư yếu nên không chắc chắn công đoạn mà 1 số dự án đã đề ra. Thực tế cũng chỉ ra rằng, 1 số địa phương có nhu cầu nhà ở chung cư thấp nên chưa lôi kéo nhà đầu tư tham dự, Cùng có đây, một vài chính sách phân phối hàng hỗ trợ về tài chính, tín dụng, miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế chưa được triển khai triệt để nên cũng là 1 nguồn gốc khó lôi kéo nhà đầu tư.

Qua công tác quản lý thu thuế thời gian qua, Bộ Tài chính cũng nhận được kiến nghị của 1 số công ty yêu cầu giải đáp thực hiện biện pháp tài chính và đất đai theo Nghị quyết số 34/2007/NQ-CP của Chính phủ. Vì vậy, để góp phần thúc đẩy làm việc cải tạo, thi công lại nhà chung cư cũ, nâng cao cuộc sống cho người dân, cần trình Quốc hội cho bổ sung quy định phần lương của công ty từ thực hiện dự án đầu tư cải tạo, thi công lại nhà chung cư cũ thuộc có Nhà nước đã phân phối cho người đang thuê (Nghị định số 61-CP ngày 5/7/1994 về chuyển nhượng và kinh doanh nhà ở), bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sụp đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng để phân phối, cho thuê, cho thuê mua theo quy định của Luật Nhà ở được ứng dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi 10% tương tự như đang ứng dụng đối có làm việc đầu tư thi công nhà ở xã hội hiện hành. Doanh nghiệp phải hạch toán riêng lương của từng dự án đầu tư cải tạo, thi công lại nhà chung cư cũ để làm căn cứ hưởng ưu đãi thuế.

Goldenpeninsula.com – Theo Hải quan

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm