Đề nghị công nhận đô thị loại II cho TP.Bến Tre

HĐND TP. Bến Tre (tỉnh Bến Tre) khóa VI vừa tổ chức kỳ họp thứ 8, trong đây có nội dung thông qua đề án yêu cầu công nhận TP. Bến Tre là thành thị loại II.

Một góc TP.Bến Tre

Gần 100% đại biểu HĐND đô thị đã biểu quyết thông qua Đề án yêu cầu công nhận TP. Bến Tre là thành thị loại II. Chủ tịch HĐND TP.Bến Tre Nguyễn Văn Đức cho biết, việc thông qua đề án mới chỉ là bước đầu, còn nhiều việc phải làm. UBND đô thị và những cơ quan chuyên môn tiếp tục bổ sung đã đi vào hoạt động đề án, thực hiện đúng trình tự, thủ tục trình UBND tỉnh tham khảo, trình HĐND tỉnh thông qua.

Goldenpeninsula.com – Theo Lao động

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm