Đề nghị công bố 102 thủ tục hành chính đất đai mới

Sở TN&MT vừa trình TP.HCM về việc ra mắt 102 thủ tục hành chính đất đai mới trên địa bàn TP.

Trong đây, nêu rõ một vài địa chỉ cụ thể tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho một vài hộ gia đình, cá nhân cũng như một vài tổ chức khi giải quyết thủ tục hồ sơ hành chính về đất đai.

Theo Sở TN&MT, Luật Đất đai 2013 cùng có một vài nghị định và thông tư giải đáp đã thay thế Luật Đất đai 2003. Do đây, cần phải ban hành bộ thủ tục hành chính đất đai mới trên địa bàn TP để thích hợp có quy định hiện hành.


Cán bộ giải đáp người dân thủ tục cấp pháp lý nhà đất ở quận 12. ẢNH VIỆT HOA

Cụ thể, trong 102 thủ tục hành chính đất đai mới thì có 33 thủ tục thuộc thẩm quyền tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng đăng ký đất đai TP, Chi nhánh VPĐKĐĐ quận-huyện 34 thủ tục, UBND xã 33 thủ tục và UBND quận-huyện hai thủ tục.

Đáng chú tâm, đối có hộ gia đình, cá nhân, cùng đồng dân cư và người Việt Nam an cư ở nước ngoài được có nhà ở gắn liền có quyền sử dụng đất ở ở Việt Nam có 34 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và trả kết quả của Chi nhánh VPĐKĐĐ quận, huyện.

Tuy nhiên, để dễ dàng cho người dân, đặc trưng là các khu vực có địa bàn rộng thì người dân có thể nộp hồ sơ ở UBND xã nơi có đất. Do đây, trong 34 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và trả kết quả của Chi nhánh VPĐKĐĐ quận, huyện thì có 33 thủ tục người dân có thể nộp ở UBND xã.

Goldenpeninsula.com – Theo PLO

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm