Đất công không sử dụng quá 12 tháng sẽ bị thu hồi

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công gồm: đất đai, nhà ở, xe xe bốn phân phốih, máy móc, thiết bị. Đất công nếu không sử dụng quá 12 tháng sẽ bị thu hồi.

Ảnh minh họa.

Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, đồng thời bãi bỏ những Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007; Quyết định số 140/2008/TTg ngày 21/10/2008; Quyết định số 71/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc có Nhà nước; Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế tài chính phục vụ di dời những cơ sở gây ô nhiễm môi trường và những cơ sở phải di dời theo quy hoạch thi công thành phố; Quyết định số 69/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất ở những đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; Quyết định số 11/2016/QĐ-TTg ngày 7/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất ở những đơn vị thuộc Bộ Công an, và những văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và những cơ quan liên quan chưa thích hợp có quy định ở Nghị định này.

Nghị định quy định, việc thu hồi nhà, đất được ứng dụng trong trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị, công ty không sử dụng liên tục quá 12 tháng; sử dụng nhà, đất không đúng quy định; nhà, đất là trụ sở làm việc, cơ sở vận hành sự nghiệp cũ của những cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được Nhà nước giao trụ sở làm việc, cơ sở vận hành sự nghiệp khác hoặc được đầu tư mới; mua phân phối, phân phối, tặng cho, góp vốn không đúng quy định; nhà đất được giao, đầu tư thi công nhưng không còn nhu cầu sử dụng hoặc việc sử dụng không hiệu quả.

Đối có việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chỉ ứng dụng có nhà, đất do công ty quản lý, sử dụng, nhưng phải thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai. Riêng việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh nhà đất, chỉ ứng dụng đối có công ty cung cấp điều kiện theo quy định của pháp luật về công ty, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh ở công ty, pháp luật về kinh doanh nhà đất và pháp luật khác có liên quan.

Goldenpeninsula.com – Theo Báo Xây dựng

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm