Đà Nẵng: Điều chỉnh đất dự trữ ven sông Cẩm Lệ

UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết thi công tỷ lệ 1/500 Khu vực đất dự trữ ven sông phía Bắc khu E – KDC Nam cầu Cẩm Lệ thuộc quận Cẩm Lệ.

Vệt đất dự trữ ven sông Cẩm Lệ được điều chỉnh lại.

Vị trí điều chỉnh thuộc phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Ranh giới lập điều chỉnh quy hoạch phía Bắc giáp sông Cẩm Lệ, phía Nam giáp một số con phố thực trạng rộng 20,5m, phía Tây giáp cầu Cẩm Lệ, phía Đông giáp khu thành thị sinh thái Hòa Xuân.

Tổng qui mô tìm hiểu điều chỉnh quy hoạch là 219.747m2. Các đề nghị tìm hiểu lập điều chỉnh quy hoạch gồm: Xác định phạm vi ranh giới, qui mô khu đất lập quy hoạch. Phân tích phân tách thực trạng sử dụng đât, dân cư, xã hội, kiên trúc phong cảnh, hạ tâng kỹ thuật, một số quy định quy hoạch thi công liên quan đến khu vực.

Đối có quy hoạch sử dụng đất phải xác định tính năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch về tỷ lệ thi công, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình, dao động lùi công trình. Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật.


Goldenpeninsula.com – Theo Báo Xây dựng

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm