Cư dân chung cư 229 phố Vọng kêu cứu: Kinh phí bảo trì tòa nhà bị “làm phép”?

Vụ việc ở cụm nhà chung cư 229 Phố Vọng là 1 vụ việc kéo dài có vô vàn sai phạm của Công ty xây lắp và Công ty Sao Mai trong quá trình quản lý, hoạt động cụm nhà chung cư. Những hành vi này đã xâm phạm quyền – lợi ích hợp pháp và gây nhiều bức xúc cho một vài cư dân ở cụm nhà chung cư.

Trở lại có vụ việc của cư dân ở cụm nhà chung cư 229 Phố Vọng, trước hiện trạng quỹ bảo trì của cụm nhà chung cư đang bị âm, công tác bảo trì một vài hạng mục trong toà nhà gặp rất nhiều gặp khó do không có chi phí, gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và sự an toàn của một vài cư dân thì 1 trong các vấn đề khiến một vài cư dân ở cụm chung cư 229 Phố Vọng vô cộng bức xúc đây là vấn đề trách nhiệm của Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp và phát triển nhà (Công ty xây lắp) và Công ty TNHH MTV Đầu tư thương mại và du lịch Sao Mai (Công ty Sao Mai) liên quan đến chi phí bảo trì cụm nhà chung cư.

Liên quan đến vấn đề này, PV Dân trí đã có cuộc thảo luận có Luật sư Mai Bích Ngân – Luật sư Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội để làm rõ một vài khía cạnh pháp lý.

PV: Xin Luật sư cho biết pháp luật quy định như thế nào về trách nhiệm đâyng chi phí bảo trì nhà chung cư của chủ đầu tư ở cụm nhà chung cư 229 Phố Vọng?

Luật sư Mai Bích Ngân: Căn cứ theo một vài quy định của pháp luật, từ quy định ở Điều 54 Nghị định 90/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và giải đáp thi hành Luật nhà ở năm 2005 cho tới quy định ở khoản 3, khoản 4 Điều 108 Luật nhà ở năm 2014 về chi phí bảo trì phần có chung của nhà chung cư có nhiều chủ có, đối chiếu có nội dung vụ việc ở cụm nhà chung cư 229 Phố Vọng có thể thấy: Việc đâyng chi phí bảo trì phần có chung của cụm nhà chung cư 229 Phố Vọng là trách nhiệm của chủ đầu tư – tức trách nhiệm của Công ty xây lắp và Công ty Sao Mai và việc đâyng chi phí bảo trì phải được thực hiện cụ thể như sau:

– Đối có căn hộ chung cư, phần tổng diện tích trong nhà chung cư mà chủ đầu tư giữ lại không phân phối, không cho thuê mua hoặc chưa phân phối, chưa cho thuê mua tính đến thời điểm bàn giao đưa nhà chung cư vào sử dụng, trừ phần tổng diện tích thuộc có chung thì chủ đầu tư phải đâyng 2% giá trị căn hộ chung cư, phần tổng diện tích giữ lại; phần giá trị này được tính theo giá phân phối căn hộ chung cư có giá cao nhất của nhà chung cư đây.

Người dân ở cụm nhà chung cư 229 Phố Vọng không biết tới khi nào mới được sống trong cụm chung cư không còn tồn ở sai phạm của chủ đầu tư về phòng cháy, chữa cháy.

– Đối có các Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ chung cư được ký kết trước ngày 01/07/2006 mà chủ đầu tư chưa thu 2% chi phí bảo trì phần có chung thì một vài chủ có nhà chung cư họp Hội nghị nhà chung cư để thống nhất mức đâyng góp chi phí này.

– Đối có một vài Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ chung cư được ký kết sau ngày 01/07/2006 thì chủ đầu tư có trách nhiệm đâyng chi phí bảo trì đối có một vài phần tổng diện tích này theo đúng quy định ở khoản 1 Điều 54 Nghị định 90/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và giải đáp thi hành Luật nhà ở năm 2005 và khoản 4 Điều 108 Luật nhà ở năm 2014. Theo đây, trường hợp chủ đầu tư ký hợp đồng chuyển nhượng, thuê mua căn hộ chung cư hoặc tổng diện tích khác trong nhà chung cư sau ngày 01/7/2006 mà trong hợp đồng chuyển nhượng, thuê mua nhà ở không có thỏa thuận về chi phí bảo trì thì chủ đầu tư phải đâyng khoản tiền này; trường hợp trong hợp đồng chuyển nhượng, thuê mua nhà ở mà giá mua, giá thuê mua chưa tính chi phí bảo trì thì một vài chủ có nhà chung cư họp Hội nghị nhà chung cư để thống nhất mức đâyng góp chi phí này theo đúng quy định ở khoản 3 Điều 108 Luật nhà ở năm 2014.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý thêm rằng, chi phí bảo trì phải được gửi vào tài khoản mở ở ngân hàng thương mại để quản lý theo đúng quy định ở khoản 3 Điều 54 Nghị định 90/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và giải đáp thi hành Luật nhà ở năm 2005 và khoản 1 Điều 36 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng.

Tuy nhiên, trong vụ việc ở cụm nhà chung cư 229 Phố Vọng, chủ đầu tư đã có hành vi vi phạm pháp luật khi không thực hiện việc đâyng chi phí bảo trì cụm nhà chung cư theo đúng quy định, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của một vài cư dân cụm nhà chung cư 229 Phố Vọng.

PV: Thưa Luật sư, sau khi Ban quản trị được thành lập thì chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao lại chi phí bảo trì này cho Ban quản trị quản lý hay không?

Luật sư Mai Bích Ngân: Căn cứ vào một vài quy định xuyên suốt của pháp luật, từ quy định ở khoản 1 Điều 20 Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 của Bộ Xây dựng: “…Chủ đầu tư có trách nhiệm lập tài khoản tiền gửi cho từng nhà chung cư ở ngân hàng thương mại có lãi suất không thấp hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn kể từ khi đưa nhà chung cư vào sử dụng và bàn giao tài khoản đây cho Ban quản trị khi Ban quản trị được bầu ra…” cho tới quy định ở điểm b khoản 2 Điều 36 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng: “…Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày Ban quản trị có văn bản đề nghị chuyển giao chi phí bảo trì, chủ đầu tư có trách nhiệm chuyển giao chi phí bảo trì đã thu của người mua, thuê mua và chi phí bảo trì mà chủ đầu tư phải nộp đối có phần tổng diện tích giữ lại không phân phối, không cho thuê mua hoặc chưa phân phối, chưa cho thuê mua theo quy định ở Điểm b Khoản 1 Điều 108 của Luật Nhà ở sang tài khoản do Ban quản trị nhà chung cư lập theo quy định ở Điểm a Khoản này để quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật…”, có thể thấy, sau khi Ban quản trị cụm nhà chung cư 229 Phố Vọng được thành lập từ tháng 12/2016 thì chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao lại tài khoản quản lý chi phí bảo trì cụm nhà chung cư cho Ban quản trị quản lý.

Sở Xây dựng Hà Nội kết luận tổng diện tích nơi để xe ở tầng hầm thuộc phần có chung của tòa nhà và phải bàn giao cho Ban Quản trị.

Thế nhưng, theo tài liệu do một vài cư dân ở cụm nhà chung cư 229 Phố Vọng cung cấp thì từ khi bàn giao nhà chung cư cho bạn tới nay, chủ đầu tư vẫn chưa áp dụng lập tài khoản, đâyng chi phí bảo trì nhà chung cư và cũng chưa bàn giao chi phí bảo trì cho Ban quản trị theo đúng quy định pháp luật.

Hành vi này của Công ty xây lắp và Công ty Sao Mai là vi phạm xuyên suốt một vài quy định pháp luật từ Điều 54 Nghị định 90/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và giải đáp thi hành Luật nhà ở năm 2005, khoản 1 Điều 20 Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 của Bộ Xây dựng cho tới quy định ở Điều 108 Luật nhà ở năm 2014 và khoản 1, khoản 2 Điều 36 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng.

Trong trường hợp này, Ban quản trị cụm nhà chung cư 229 Phố Vọng có quyền đề nghị UBND TP Hà Nội thực hiện cưỡng chế buộc chủ đầu tư phải bàn giao chi phí bảo trì theo đúng quy định ở khoản 1 Điều 109 Luật nhà ở năm 2014: “…Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày Ban quản trị nhà chung cư được thành lập, chủ đầu tư phải chuyển giao chi phí bảo trì bao gồm cả lãi suất tiền gửi cho Ban quản trị để thực hiện quản lý, sử dụng theo quy định của Luật này và có thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh biết; trường hợp chủ đầu tư không bàn giao chi phí này thì Ban quản trị nhà chung cư có quyền đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà chung cư thực hiện cưỡng chế buộc chủ đầu tư phải thực hiện bàn giao theo quy định của Chính phủ”. Thủ tục cưỡng chế bàn giao chi phí bảo trì được thực hiện theo quy định ở Điều 37 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và giải đáp thi hành 1 số điều của Luật nhà ở năm 2014.

Vụ việc ở cụm nhà chung cư 229 Phố Vọng là 1 vụ việc kéo dài có vô vàn sai phạm của Công ty xây lắp và Công ty Sao Mai trong quá trình quản lý, hoạt động cụm nhà chung cư nhìn chung và sai phạm trong việc đâyng chi phí bảo trì cụm nhà chung cư nói riêng. Những hành vi này đã xâm phạm quyền – lợi ích hợp pháp và gây nhiều bức xúc cho một vài cư dân ở cụm nhà chung cư. Các cơ quan tính năng cần quyết liệt vào cuộc để chấm dứt các sai phạm của hai đơn vị nêu trên cũng như bảo đảm sự an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của hàng nghìn con người đang sinh sống ở cụm nhà chung cư này.

Goldenpeninsula.com – Theo Dân Trí

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm