Công tác cấp giấy chứng nhận còn nhiều vướng mắc

Đó là nhận xét của ông Dư Huy Quang, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM, ở Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ phương hướng năm 2018 của đơn vị vào chiều ngày 17-1.

Theo đây, giai đoạn này công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà và tài sản trên đất còn gặp 1 số gặp khó, như một vài vấn đề vướng mắc về pháp lý, nhà đất của người dân còn tồn đọng từ nhiều năm trước qua một vài thời kỳ chưa xử lý dứt điểm, Luật Đất đai 2013 đã tháo gỡ nhiều gặp khó nhưng nhiều trường hợp người dân vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận, mặc dù họ sử dụng đất đai ổn định không tranh chấp.

Luật Đất đai 2013 và Luật Nhà ở năm 2014 có 1 số quy định mới, có một vàih hiểu khác nhau, bởi thế việc vận dụng giải quyết hồ sơ hiện còn gặp khó. Các văn bản pháp luật liên quan đến xử lý vi phạm thi công khi cấp giấy chứng nhận còn chồng chéo. Văn bản pháp luật còn 1 số điểm giải đáp chưa rõ dẫn đến nhiều một vàih hiểu khác nhau.

Bên cạnh đây, tốc độ đô thị hóa nhanh, tình hình biến động đất đai trên địa bàn TPHCM tăng nhiều, trong khi đây hạ tầng kỹ thuật chưa tương xứng có cơ sở dữ liệu đã thi công và mức độ cập nhật tài liệu đăng ký, việc cập nhật, chia sẻ tài liệu chưa đồng bộ. Đa số một vài chi nhánh Văn phòng đăng ký một vài quận – huyện còn “ké” dữ liệu trên hệ thống server của văn phòng UBND một vài quận huyện nên việc sao lưu, nâng cấp dữ liệu… còn gặp nhiều gặp khó.

Trong năm 2017, Văn phòng Đăng ký đất đai TP đã cấp giấy chứng nhận cho 24.987 hồ sơ cấp lần đầu đối có cá nhân; 1.139 giấy chứng nhận thuộc một vài dự án; giải quyết hơn 18.600 hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đối có tổ chức và hơn 335.000 hồ sơ đối có cá nhân…

Để tháo gỡ gặp khó tồn ở, trong năm 2018, Văn phòng Đăng ký Đất đai TPHCM tiếp tục cải một vàih thủ tục hành chính, nâng cấp phần mềm để cung cấp đề nghị người dân…

Goldenpeninsula.com – Theo SGGP

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm