Công nhân tập trung phản đối nhà thầu AGC

Nhiều công nhân và nhà cung cấp vật tư tập trung phản đối nhà thầu AGC (đường Mai Chí Thọ, Q.2, TP HCM) vào sáng 23-1.

Dự án ở địa chỉ trên do 1 số nhà thầu xây dựng, trong đó có Công ty cổ phần American General Construcsion (nhà thầu AGC). Các công nhân và nhà cung cấp vật tư cho AGC tập trung trước dự án cho biết tập trung đến đó là do AGC đang thiếu nợ vật tư và nợ thu nhập công nhân; đột ngột thông báo tạm ngưng làm việc văn phòng AGC trong khi đó lại không chi trả các khoản nợ.

Một công nhân làm công nhật phụ trách dọn dẹp ở công trình này bức xúc: “Tết đang đến mà bây giờ nhà thầu đột nhiên thông báo ngưng làm việc trong khi không chi trả thu nhập cho chúng tôi, chúng tôi biết lấy gì về tết.”

Chị Nhi, đại diện cho 1 nhà cung cấp vật tư nói doanh nghiệp của chị cung cấp vật tư cho nhà thầu này xây dựng thế nhưng ngày 10-1 vừa qua 1 trong các nhà thầu ở dự án này (nhà thầu AGC) gửi thông báo bằng gmail thông báo tạm ngưng làm việc văn phòng. Nhà thầu thông báo ngưng làm việc mà không chi trả tiền vật tư khiến chị không có tiền để chi trả thu nhập cho công nhân về tết.

Tại dự án, địa diện nhà thầu này hẹn sẽ trả lời báo chí sau khi họp bàn và có thông báo chính thức.

Công nhân và nhà cung cấp vật tư tập trung đòi nợ ở dự án The Sun Avenue – Ảnh: XUÂN ĐÀO


Nhiều công nhân và nhà cung cấp vật tư tập trung đông trước dự án The Sun Avenue – Ảnh: XUÂN ĐÀO
Goldenpeninsula.com – Theo Tuổi trẻ

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm