Công nhân có nhiều cơ hội sở hữu nhà ở xã hội

Theo Luật Nhà ở 2014, công ty (DN) tham dự thi công nhà ở xã hội được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách phân phối hàng xã hội, tổ chức tín dụng đang làm việc ở Việt Nam

Phản hồi nguyện vọng của đoàn viên về chính sách phân phối hàng định cư cho công nhân (CN), đặc thù là CN 1 số KCX-HCN, Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết Luật Nhà ở 2014 được ban hành có 1 số điểm mới, tạo thuận lợi cho người lao động (NLĐ) có điều kiện có nhà.

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Luật Nhà ở 2014 (ban hành ngày 25-11-2014) đã chỉnh lý, đã đi vào hoạt động các bất cập tạo cơ sở pháp lý điều chỉnh toàn diện 1 số vấn đề về nhà ở giai đoạn này. Theo đây, ngoài quy định đối tượng có nhà rộng hơn (1 số tổ chức, cá nhân nước ngoài làm việc, sinh sống hợp pháp ở Việt Nam), Luật Nhà ở 2014 còn quy định đối tượng được hưởng chính sách phân phối hàng hỗ trợ về nhà ở xã hội phong phú hơn, trong đây hướng đến đối tượng là người có lương thấp, chưa có chỗ ở như NLĐ đang làm việc ở 1 số DN trong và ngoài khu công nghiệp (Điều 49).

Một dự án nhà ở xã hội cho công nhân ở tỉnh Bình DươngẢnh: HOÀNG TRIỀU

Theo Khoản 2, Điều 16 (xác định quỹ đất cho phát triển nhà ở), ở 1 số thành phố loại đặc thù, loại 1, loại 2 và loại 3 thì chủ đầu tư dự án thi công nhà ở thương mại phải dành 1 phần quy mô đất ở trong dự án đã đầu tư thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật để thi công nhà ở xã hội theo quy định của Chính phủ. Đối có 1 số loại thành phố còn lại, UBND cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương để đề nghị chủ đầu tư phải dành 1 phần quy mô đất ở trong dự án đã đầu tư thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật để thi công nhà ở xã hội.

Điều 58 Luật Nhà ở quy định rõ các ưu đãi chủ đầu tư dự án thi công nhà ở xã hội. Theo đây, DN, hợp tác xã tham dự đầu tư thi công nhà ở xã hội không phải bằng nguồn vốn hoặc hình thức quy định ở khoản 1 Điều 53 của Luật này để cho thuê, cho thuê mua, phân phối thì được hưởng 1 số ưu đãi sau đây: được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối có quy mô đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê để đầu tư thi công nhà ở xã hội; được miễn, giảm thuế giá trị tăng lên, thuế lương DN theo quy định của pháp luật về thuế; trường hợp thi công nhà ở xã hội để cho thuê thì được giảm thuế giá trị tăng lên, thuế lương DN nhiều hơn so có trường hợp thi công nhà ở xã hội để cho thuê mua, phân phối.

Bên cạnh đây, DN còn được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách phân phối hàng xã hội, tổ chức tín dụng đang làm việc ở Việt Nam; trường hợp thi công nhà ở xã hội để cho thuê thì được vay vốn có lãi suất thấp hơn và thời gian vay dài hơn so có trường hợp thi công nhà ở xã hội để cho thuê mua, phân phối. DN đầu tư thi công nhà ở xã hội cũng được UBND cấp tỉnh hỗ trợ tất cả hoặc 1 phần chi phí đầu tư thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án thi công nhà ở xã hội; trường hợp thi công nhà ở xã hội để cho thuê thì được hỗ trợ tất cả chi phí này;

Những điều khoản mới đã khẳng định sự thông thoáng của Luật Nhà ở 2014 và điều này thực sự có lợi cho NLĐ, đặc thù là CN có lương thấp mong muốn có 1 căn nhà. Vấn đề còn lại là sự linh động của chính quyền 1 số cấp khi triển khai Luật Nhà ở 2014 nhằm góp phần giúp CN đang làm việc ở 1 số khu công nghiệp sẽ có thời cơ tiếp cận nhà ở xã hội, từ đây an tâm gắn bó lâu dài có TP HCM.

Goldenpeninsula.com – Theo NLĐ

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm