Có 108 dự án chung cư xảy ra tranh chấp

Trong báo cáo mới nhất gửi Thủ tướng Chính phủ về hiện trạng cư dân khiếu nại và phản đối chủ đầu tư ở các dự án nhà đất, Bộ Xây dựng chỉ ra có hơn 215 đơn khiếu nại, trong đây có 108 dự án xảy ra tranh chấp, còn lại 107 dự án có khiếu nại, tranh chấp không thuộc phạm vi báo cáo như tranh chấp, khiếu nại về thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và các nội dung dân sự khác…

Tranh chấp giữa khách hàng và chủ đầu tư càng ngày càng nhiều (ảnh minh họa). Ảnh: PV

Với nhiều tranh chấp nổ ra, Bộ Xây dựng sắp tới sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát và đề nghị các địa phương xử lý nghiêm các vi phạm.

Nguyên nhân tranh chấp

Bộ Xây dựng nêu rõ, 5 lý do của hiện trạng khiếu kiện, tranh chấp. Thứ nhất, 1 số quy định pháp lý về quản lý, sử dụng nhà chung cư như: Cách tính quy mô căn hộ chung cư, quy mô lô gia, hộp kỹ thuật, quy mô chung – riêng… chưa đủ rõ. Quy định các chế tài xử phạt các hành vi vi phạm chưa thích hợp có đề nghị quản lý. Thứ hai, 1 số chủ đầu tư chưa đủ năng lực thực hiện dự án, giao dịch dự án không đúng quy định, vi phạm các quy định của pháp luật về đầu tư thi công, pháp luật về nhà ở, kinh doanh nhà đất, pháp luật về PCCC và các pháp luật khác có liên quan.

Thứ ba, người dân khi mua nhà ở đã không xem xét hết các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng chuyển nhượng căn hộ chung cư đã ký, độc đáo là các thoả thuận về quyền và nghĩa vụ của các nội khu quản lý, sử dụng nhà ở sau khi nhận bàn giao. Ngoài ra, cũng có trường hợp mặc dù luật pháp đã có quy định giải quyết, nhưng người mua nhà lại chưa nghiên cứu kỹ kỹ các quy định của pháp luật hoặc không xem xét ý kiến giải đáp của các chuyên gia pháp luật nên đưa ra các đề nghị không hợp lý, không đúng quy định của pháp luật…

Thứ tư, vai trò quản lý nhà nước của các cơ quan chuyên ngành và chính quyền địa phương ở 1 số nơi chưa thực hiện tốt; chưa thực hiện công tác tuyên truyền, giải đáp pháp luật để các chủ thể liên quan hiểu và tiến hành luật pháp thống nhất (bao gồm quyền, nghĩa vụ và chế tài xử lý theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về hành chính, pháp luật về dân sự).

Xử lý nghiêm vi phạm

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các địa phương, TP.Hà Nội và của TPHCM, cũng như qua theo dõi việc thi hành pháp luật về nhà ở trong thời gian vừa qua, Bộ Xây dựng cảm thấy, để giải quyết các tồn tại nêu trên, hạn chế các tranh chấp, khiếu kiện giữa người dân và các chủ đầu tư dự án kinh doanh nhà đất, Bộ Xây dựng đề xuất bộ này chủ trì, phối hợp có các bộ, ngành liên quan rà soát sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công dụng, nhiệm vụ và quyền hạn của chủ đầu tư, ban quản trị, công ty quản lý hoạt động nhà chung cư và chủ có, chủ sử dụng chung cư; sửa đổi, bổ sung chế tài xử phạt nghiêm khắc hơn đối có các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý, sử dụng, hoạt động nhà chung cư để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền xem xét,

ban hành.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng sớm nghiên cứu kỹ, ban hành các quy chuẩn, nguyên tắc kỹ thuật thi công nhà chung cư theo thẩm quyền, trong đây quy định cụ thể cách xác định quy mô căn hộ chung cư, phần quy mô thuộc có chung và có riêng để góp phần giải quyết các vấn đề tồn ở đối có công tác quản lý sử dụng, hoạt động nhà chung cư.

Bộ Xây dựng sắp tới cũng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, giải đáp chính quyền các địa phương, các tổ chức, cá nhân tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về nhà ở, độc đáo là pháp luật quy định về quản lý sử dụng, hoạt động nhà chung cư; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.


Goldenpeninsula.com – Theo Lao động

Các khách hàng đang xem chuyên mục Blog Goldenpeninsula.com

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm