Chủ tịch UBND quận, huyện giải quyết tranh chấp đất đai lần đầu

UBND TP đã ban hành Quy định về giải quyết tranh chấp đất đai và cưỡng chế thực hiện chọn lọc giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực thi hành trên địa bàn.

Theo đây, UBND cấp có thẩm quyền chỉ thụ lý giải quyết tranh chấp đất đai mà đương sự không có giấy chứng nhận hoặc không có 1 trong một số loại pháp lý quy định ở Điều 100 Luật Đất đai năm 2013, Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Đất đai và không có khởi kiện ở Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Chủ tịch UBND cấp huyện giải quyết lần đầu đối có một số tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cùng đồng dân cư có nhau.

Chủ tịch UBND TP giải quyết lần hai một số tranh chấp đất đai mà Chủ tịch UBND cấp huyện đã giải quyết tranh chấp lần đầu nhưng còn tranh chấp; giải quyết tranh chấp lần đầu đối có một số tranh chấp đất đai mà 1 trong một số bên tranh chấp là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam an cư ở nước ngoài, công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Goldenpeninsula.com – Theo SGGP

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm