Các nội dung tiếp công dân đều liên quan đến đất đai

Theo tài liệu từ Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Bắc Kạn, năm 2017, sở đã thực hiện tiếp 27 lượt công dân và tham dự 10 ngày tiếp dân ở trụ sở UBND tỉnh theo đề nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

Nội dung 1 số cuộc tiếp dân đều liên quan đến đất đai, không có trường hợp nào đến phản ánh về các nội dung liên quan đến khoáng sản, môi trường hay khiếu nại, tố cáo công chức, viên chức.

Trong số 59 đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai được Sở TN&MT Bắc Kạn tiếp nhận và giải quyết trong năm 2017, thì có đến 46 đơn (77,9 %) nội dung liên quan đến đất đai.

Qua đây cho thấy, 1 số vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai vẫn là vấn đề nóng, 1 số vi phạm trong việc quản lý sử dụng đất còn xảy ra ở nhiều địa phương, nhiều lĩnh vực. Do đây, cần sự quan tâm Bên cạnh đây của 1 số cấp, 1 số ngành trong việc xử lý sai phạm và giải quyết kịp thời 1 số ý kiến thắc mắc của nhân dân.

Trong công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành, Thanh tra Sở TN&MT Bắc Kạn đã áp dụng 4 cuộc thanh tra, 37 cuộc kiểm tra. Qua đây, đã kiến nghị khắc phục 1 số tồn ở hạn chế trong công tác quản lý đất đai, ban hành 8 chọn lọc xử phạt vi phạm hành chính có tổng số tiền 404 triệu đồng.


Goldenpeninsula.com – Theo Thanh tra

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm