Cả nước còn hơn 600 chung cư cũ hư hỏng nặng, nguy hiểm

Số lượng khối nhà hư hỏng nặng chiếm dao động 25% tổng số nhà chung cư cũ, tập trung chủ yếu ở 2 thành thị lớn là Hà Nội, TP. HCM và một số thành phố khác.

Việc cải tạo, thi công lại nhà chung cư cũ đang rất chậm. Ảnh minh họa

Bộ Xây dựng cho biết, năm 2017 tổng số dự án nhà đất đang triển khai 3.077 dự án, tổng vốn đầu tư dao động 3,3 triệu tỷ đồng, sử dụng 79.943ha đất.

Tính đến hết năm 2017, tổng diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt dao động 23,4m2 sàn/người, tăng 0,6m2 sàn so với năm 2016.

Riêng trong năm 2017 đã hoàn thành thêm khoảng 0,19 triệu m2 nhà ở xã hội tại khu vực đô thị, đưa tổng tổng diện tích nhà ở xã hội khu vực thành thị đạt dao động 3,49 triệu m2.

Trong năm 2017, đã có thêm 5 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp hoàn thành, với diện tích khoảng 1.225 căn; 16 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng với diện tích khoảng 5.200 căn hộ .

Riêng nhà ở dành cho công nhân khu công nghiệp, theo kế hoạch, tổng số đã đã đi vào hoạt động đầu tư thi công 184 dự án, có diện tích thi công dao động 72.000 căn hộ chung cư. Các địa phương đang tiếp tục triển khai 207 dự án, có diện tích thi công dao động 169.000 căn hộ chung cư.

Quá trình kiểm tra, rà soát phân tích an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm ở một vài thành thị trong năm 2017 cho thấy, giai đoạn này, cả nước có dao động 2.500 khối nhà chung cư cũ (hơn 3 triệu m2) được thi công trước năm 1994.

Trong đây có dao động trên 600 khối nhà thuộc diện hư hỏng nặng, nguy hiểm, chiếm dao động 25% tổng số nhà chung cư cũ, tập trung chủ yếu ở 2 thành thị lớn là Hà Nội, TP. HCM và một số thành phố khác.

Tuy nhiên, việc cải tạo, thi công lại nhà chung cư cũ thực hiện rất chậm. Bộ Xây dựng đã có báo cáo tổng hợp tình hình nêu trên, trong đây đã nêu rõ lý do và đề xuất một vài biện pháp tháo gỡ.


Goldenpeninsula.com – Theo TheLEADER

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm