Bộ Xây dựng báo cáo 108 dự án xảy ra tranh chấp

Trong báo cáo mới nhất gửi Thủ tướng Chính phủ về hiện trạng cư dân khiếu nại và phản đối chủ đầu tư ở 1 số dự án nhà đất, Bộ Xây dựng chỉ ra có hơn 215 đơn khiếu nại, trong đây có 108 dự án xảy ra tranh chấp.


Có hơn 215 đơn khiếu nại, trong đây có hơn 108 dự án xảy ra tranh chấp.

Hơn 215 dự án khiếu nại, 108 dự án xảy ra tranh chấp

Theo báo cáo, trong 43 báo cáo của địa phương và số lượng đơn thư gửi về Bộ Xây dựng cho thấy có 215 dự án có khiếu nại, tranh chấp, trong đây có 108 dự án xảy ra tranh chấp giữa chủ đầu tư có cư dân hoặc giữa 1 số chủ thể liên quan trong phạm vi dự án, còn lại 107 dự án có khiếu nại, tranh chấp không thuộc phạm vi báo cáo như tranh chấp, khiếu nại về thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và các nội dung dân sự khác.

Cụ thể, 1 số vấn đề tranh chấp được nêu gồm: Tranh chấp liên quan đến phần quy mô có chung, riêng; tranh chấp liên quan đến chi phí bảo trì phần có chung; tranh chấp liên quan đến chi phí quản lý, hoạt động; tranh chấp liên quan đến chất lượng công trình; tranh chấp liên quan đến tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu; 1 số tranh chấp liên quan đến Hợp đồng giao dịch căn hộ chung cư; tranh chấp về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà và 1 số tranh chấp khác trong quá trình quản lý sử dụng, hoạt động.

Chỉ ra 5 lý do dẫn đến tranh chấp

Bộ Xây dựng cũng nêu rõ, 5 lý do của hiện trạng khiếu kiện, tranh chấp. Thứ nhất, 1 số quy định pháp lý về quản lý, sử dụng nhà chung cư như: 1 sốh tính quy mô căn hộ chung cư, quy mô lô gia, hộp kỹ thuật, quy mô chung – riêng… chưa đủ rõ. Quy định 1 số chế tài xử phạt 1 số hành vi vi phạm chưa thích hợp có đề nghị quản lý.

Thứ hai, 1 số chủ đầu tư chưa đủ năng lực thực hiện dự án, giao dịch dự án không đúng quy định, vi phạm 1 số quy định của pháp luật về đầu tư thi công, pháp luật về nhà ở, kinh doanh nhà đất, pháp luật về PCCC và 1 số pháp luật khác có liên quan. Trong đây, 1 số chủ đầu tư chỉ chú trọng đến thu lợi nhuận từ việc phân phối căn hộ chung cư mà chưa quan tâm thích đáng đến nghĩa vụ sau phân phối hàng của mình, không công khai đầy đủ 1 số tài liệu về dự án và các 1 sốh tân của dự án trong quá trình thực hiện đầu tư theo quy định.

Thứ ba, người dân khi mua nhà ở đã không xem xét hết 1 số nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng giao dịch căn hộ chung cư đã ký đặc thù là 1 số thoả thuận về quyền và nghĩa vụ của 1 số nội khu quản lý, sử dụng nhà ở sau khi nhận bàn giao. Ngoài ra, cũng có trường hợp mặc dù luật pháp đã có quy định giải quyết, nhưng người mua nhà lại chưa nghiên cứu kỹ kỹ 1 số quy định của pháp luật hoặc không xem xét ý kiến giải đáp của 1 số chuyên gia pháp luật nên đưa ra 1 số đề nghị không hợp lý, không đúng quy định của pháp luật…

Thứ tư, vai trò quản lý Nhà nước của 1 số cơ quan chuyên ngành và chính quyền địa phương ở 1 số nơi chưa thực hiện tốt; chưa thực hiện công tác tuyên truyền, giải đáp pháp luật để 1 số chủ thể liên quan hiểu và ứng dụng luật pháp thống nhất (bao gồm quyền, nghĩa vụ và chế tài xử lý theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về hành chính, pháp luật về dân sự…).

Các hành vi vi phạm trong quản lý, hoạt động nhà chung cư trên địa bàn chưa được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời. Công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý 1 số sai phạm trong công tác sử dụng, quản lý, hoạt động nhà chung cư chưa được coi trọng, chưa sát sao đôn đốc, giải đáp, giải quyết 1 số mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ khi mới phát sinh dẫn đến mâu thuẫn, tranh chấp kéo dài…

Thứ năm, vai trò của chủ đầu tư, ban quản trị, đơn vị quản lý hoạt động nhà chung cư và ý thức, trách nhiệm của 1 số chủ có, người sử dụng căn hộ chung cư ở 1 số nhà chung cư chưa cung cấp mô hình quản lý, sử dụng nhà chung cư. Các lợi ích cục bộ chưa được 1 số chủ thể đối thoại, hòa giải để chắc chắn hài hòa lợi ích của 1 số bên theo quy định pháp luật.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của 1 số khiếu kiện, tranh chấp, Bộ Xây dựng đề xuất, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trì phối hợp có 1 số bộ, ngành liên quan áp dụng rà soát, sửa đổi, bổ sung 1 số văn bản quy phạm pháp luật đồng thời đôn đốc, kiểm tra, thanh tra 1 số trường hợp vi phạm.

Hiện nay, hiện trạng tranh chấp chung cư diễn ra tràn lan và không có điểm dừng ở 1 số đô thị. Theo Thủ tướng, nếu không có biện pháp hợp tình, hợp lý thì tranh chấp chung cư chẳng thể được giải quyết. Bộ Xây dựng được đề nghị tổng hợp các nội dung khiếu nại của dân cư ở 1 số dự án nhà ở đối có chủ đầu tư để rà soát lại quy định của pháp luật có liên quan để kiến nghị 1 số cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung 1 số quy định không còn thích hợp và giải đáp 1 số cơ quan liên quan giải quyết 1 số vụ khiếu nại và phản đối chủ đầu tư ở 1 số dự án.


Goldenpeninsula.com – Theo Tiền phong

Các quý khách đang xem chuyên mục Blog Goldenpeninsula.com

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm