Bản đồ quy hoạch công khai thế nào; đất quy hoạch phải có thời hiệu thực hiện?

Câu chuyện bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm trong một số ngày qua rất nóng. Nhiều bạn đọc đã đặt câu hỏi có Thanh Niên, có nhiều vùng khi có bản đồ quy hoạch cũng có một số dự án được treo hoài, treo mãi khiến cuộc sống người dân xáo trộn đáng kể. Vậy có luật nào quy định thời hạn thực hiện dự án quy hoạch hay không?Ảnh minh họa: TNO

Ở một số nơi có dự án quy hoạch, người dân thường không được sửa sang hay thi công lại nhà cửa, hoặc nếu được thì cũng phải cam đoan không được hỗ trợ bồi thường. Tuy nhiên, lại có một số dự án để treo rất lâu gây không ít phiền phức cho người dân. Vậy có luật nào quy định thời hạn thực hiện dự án quy hoạch hay không?

Luật sư Huỳnh Công Thư, Đoàn Luật sư tỉnh Long An cho biết, theo Luật Đất đai 2003 và Nghị định 181/2004, khi có 1 dự án quy hoạch, nhà nước sẽ phê duyệt rồi giao đây cho công ty bồi thường. Theo đây, sau 3 năm công ty sẽ phải thực hiện dự án, nếu không thực hiện mà không có lý do thì sẽ bị thu hồi đất.

Còn luật đang được tiến hành ở thời điểm giai đoạn này là Luật Đất đai 2013 thì căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm và kế hoạch sử dụng đất dài hạn của địa phương mà nhà nước chủ động thu hồi đất giao cho tổ chức dịch vụ công về đất đai để quản lý, đấu giá quyền sử dụng đất. (Từ Điều 61 đến Điều 94 Luật Đất đai 2013).

Do vậy, khi này đất là của công ty, đơn vị được thực hiện quy hoạch của dự án rồi nên không quy định về thời gian.Mặt bằng 9 lô đất khu tính năng số 1 – vùng lõi trọng điểm khu thành thị mới Thủ Thiêm. ẢNH: ĐÌNH PHÚ

Đơn vị nào có quyền điều chỉnh quy hoạch?

UBND cấp tỉnh thông qua Sở Quy hoạch Kiến trúc làm tham mưu sẽ có quyền điều chỉnh quy hoạch của dự án khi thấy dự án không khả thi. Ở một số địa phương không có Sở Quy hoạch Kiến trúc thì Sở thi công sẽ là đươn vị tham mưu.

Bảng quy hoạch phải công khai thế nào?

Theo Điều 53 Luật Quy hoạch thành thị 2009, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được phê duyệt, đồ án quy hoạch thành thị phải được mở bán công khai bằng một số hình thức sau đây:

– Trưng bày không ngừng nghỉ, liên tục bản vẽ, mô hình ở trụ sở cơ quan quản lý nhà nước một số cấp có liên quan về quy hoạch thành thị, trọng điểm triển lãm và tài liệu về quy hoạch thành thị và ở khu vực được lập quy hoạch;

– Thông tin trên một số phương tiện tài liệu đại chúng;

– In thành ấn phẩm để phát hành rộng rãi.

Nội dung mở bán công khai gồm một số nội dung căn bản của đồ án và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch thành thị, kiến trúc thành thị đã được ban hành, trừ một số nội dung liên quan đến quốc phòng, an ninh, bí mật quốc gia. Cơ quan quản lý quy hoạch thành thị có trách nhiệm cập nhật đầy đủ tình hình triển khai thực hiện đồ án quy hoạch thành thị đã được phê duyệt để cơ quan có thẩm quyền mở bán công khai kịp thời cho một số tổ chức, cá nhân biết và giám sát thực hiện.


Goldenpeninsula.com – Theo Thanh niên

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm