Bắc Giang: Hàng loạt dự án ‘khủng’ giao đất không qua đấu giá

Bộ TN&MT vừa ban hành Kết luận thanh tra số 2650/KL-BTNMT về việc chấp hành pháp luật liên quan đến tài nguyên đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Trong đây chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác giao đất, thu hồi đất, mua bán mục đích sử dụng đất.

Giao đất không thông qua đấu giá

Nêu ở Kết luận thanh tra, Bộ TN&MT cho biết, đoàn thanh tra đã kiểm tra việc chấp hành pháp Luật Đất đai ở 20 dự án đầu tư có sử dụng đất của 17 tổ chức, 50 hồ sơ cho thuê đất do Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang cung cấp.

Kết quả cho thấy, từ năm 2005 đến tháng 12/2016, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành 1.388 chọn lọc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất có tổng qui mô dao động 48.932 ha.


Dự án khu thành thị mới Bách Việt Lake Garden được UBND tỉnh Bắc Giang giao đất không thông qua đấu giá đất.

Kết luận cũng chỉ rõ, UBND tỉnh Bắc Giang đã giao đất để thực hiện 5 dự án thi công khu thành thị mới và khu dân cư mà không thông qua hình thức đấu giá đất là không thích hợp có quy định ở Điểm a Khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai 2013.

Các dự án giao đất không thông qua đấu giá đất bao gồm: Dự án số 1 thuộc khu dân cư Lạc Phú, xã Nham Sơn (huyện Yên Dũng); dự án khu thành thị mới tiểu khu 2,3 thị trấn Neo (huyện Yên Dũng); dự án khu thành thị mới Bách Việt Lake Garden ở đô thị Bắc Giang; dự án khu thành thị Đồng Cửa 2 ở đô thị Bắc Giang; dự án đầu tư khu số 1 thuộc khu dân cư mới Yên Thế.

Cho mượn hơn 17.000m2 đất công

Kết luận chỉ rõ, UBND tỉnh Bắc Giang không chỉ giao đất để thực hiện 5 dự án không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, vi phạm Luật Đất đai 2013 mà còn cho vay hơn 17.000m2 đất công để thi công sân tập golf sai quy định.

Theo kết luận, dự án đầu tư thi công Sân tập golf Bắc Giang (công viên Hoàng Hoa Thám, phường Hoàng Văn Thụ), Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã có văn bản số 2138/UBND-QLĐt ngày 5/11/2015 chấp thuận cho ông Nguyễn Hữu Hải mượn đất để thi công Sân tập Golf là chưa thích hợp có quy định ở Điều 17 Luật Đất đai năm 2013.

“Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chấp thuận cho ông Nguyễn Hữu Phải thực hiện đầu tư thi công Sân tập Gofl Bắc Giang trên qui mô đất thi công công trình nhà thi đấu đa năng, bể bơi, lối đi bộ, cây xanh phong cảnh là không thích hợp có quy định của pháp luật”, kết luận nêu.

Thậm chí, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận cho ông Phải thực hiện hiện dự án sân golf có thời gian vận hành của Dự án là 48 năm trên qui mô 17.472m2 là chưa thích hợp.

Kết luận thanh tra cũng nêu sai phạm về việc chia nhỏ 17.449m2 đất thành 5 thửa đất để thực hiện 5 dự án đầu tư. Cụ thể, ở Dự án thi công, quản lý và khai thác khu vui chơi vui chơi kết hợp dịch vụ tổng hợp ở phường Hoàng Văn Thụ (công viên Hoàng Hoa Thám, phường Hoàng Văn Thụ).

Theo kết luận, lô đất có qui mô 17.449m2 theo bảng giá đất năm 2015 – 2019 có giá trị trên 10 tỷ đồng khi tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được ứng dụng theo quy định ở Điểm a, Khoản 4, Điều 4 Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (xác định giá đất cụ thể theo biện pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, lương, thặng dư) sẽ làm tăng nguồn thu ngân sách nhà nước.

Nhưng UBND tỉnh Bắc Giang cho phép tách lô đất trên thành 5 thửa đất, thực hiện 5 dự án đầu tư (một số thửa đất sẽ có giá trị dưới 10 tỷ đồng). Khi tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được tính theo quy định ở Điểm a, Khoản 5, Điều 4 Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (xác định bằng giá đất do UBND tỉnh ban hành) sẽ làm giảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Một dự án khác cũng được phát hiện sai phạm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang là dự án đầu tư thi công sân golf, dịch vụ Yên Dũng (xã Tiền Phong, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng), UBND huyện Yên Dũng đã ban hành chọn lọc thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dao động 84.000m2 đất hồ Đồng Cốc, hồ Bờ Tân do UBND xã Tiền Phong quản lý, sử dụng có số tiền là 3.816.291.720 đồng (Công ty cổ phần QNK Bắc Giang đã ứng trước số tiền này để chi trả cho người sử dụng đất).

Tuy nhiên, đến ngày 29/6/2016, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 376/QĐ-UBND giao qui mô 84.000m2 đất hồ Đồng Cốc, hồ Bờ Tân nêu trên cho UBND huyện Yên Dũng quản lý. Theo Bộ TN&MT, điều này là chưa thích hợp có quy định ở Điểm a Khoản 2 Điều 68 Luật Đất đai 2013.

Tại dự án thi công nhà khách tỉnh Bắc Giang (45 Hùng Vương, phường Ngô Quyền). Ngày 19/4/2017, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 211/QĐ UBND về việc thu hồi 17.588m2 đất nhà khách tỉnh Bắc Giang, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất, cho thuê đất để Công ty cổ phần Đại Hoàng Sơn thực hiện dự án thi công khu nhà khách tỉnh Bắc Giang theo hình thức BT (thi công – chuyển giao).

Theo đây, giao đất (không thu tiền sử dụng đất) qui mô 5.261m2 để thi công nhà khách tỉnh Bắc Giang, giao đất ở có thu Tiền sử dụng đất 4.938m2 để thi công nhà ở kết hợp kinh doanh; cho thuê 1.630m2 đất thương mại, dịch vụ để thi công trọng điểm tổ chức sự kiện và biểu diễn nghệ thuật (thời hạn cho thuê 50 năm, nộp tiền một lần); giao đất không thu Tiền sử dụng đất qui mô 5.759m2 đất để thi công hạ tầng kỹ thuật.

Tuy nhiên, Kết luận của Bộ TN&MT chỉ rõ, khu đất để thi công trọng điểm tổ chức sự kiện và biểu diễn nghệ thuật có qui mô 5.108,16m2, UBND tỉnh Bắc Giang cho Công ty cổ phần Đại Hoàng Sơn thuê 1.630m2 đất, qui mô còn lại là 3.388,16m2 đất được sử dụng để thi công một số công trình phụ trợ phục vụ khu trọng điểm nhưng không thực hiện cho thuê. Điều này là không thích hợp có quy định ở Khoản 1 và Khoản 3 Điều 153 Luật Đất đai năm 2013.


Goldenpeninsula.com – Theo Vietnamnet

Các quý khách đang xem chuyên mục Blog Goldenpeninsula.com

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm