Bà Rịa – Vũng Tàu: Thu hồi bổ sung trên 235 ha đất trong năm 2018

HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa thông qua Nghị quyết bổ sung danh mục dự án có thu hồi đất và danh mục dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh.Nhiều dự án du lịch ven biển huyện Xuyên Mộc bị thu hồi do không triển khai đúng thời gian quy định

Theo đây, tổng tổng diện tích đất thu hồi bổ sung trong năm 2018 là 235,105ha để thực hiện 42 dự án. Cụ thể, huyện Châu Đức thu hồi 4,760 ha/03 dự án; huyện Xuyên Mộc 78,828 ha/13 dự án; đô thị Vũng Tàu 58,490 ha/07 dự án; huyện Long Điền 0,014 ha/01 dự án; huyện Côn Đảo 18,790 ha/05 dự án; thị xã Phú Mỹ 74,223 ha/13 dự án. HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng vừa thông qua bổ sung danh mục dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Theo đây, tổng tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2018 bổ sung là 93,06 ha để thực hiện 23 dự án (bao gồm đất hộ gia đình, cá nhân). Trong đây, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa 01 vụ là 16,40 ha để thực hiện 07 dự án; chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa 02 vụ là 10,83 ha để thực hiện 04 dự án; chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng phòng hộ là 54,69 ha để thực hiện 10 dự án; chuyển mục đích sử dụng đất từ rừng đặc dụng là 11,14 ha để thực hiện 02 dự án.

Goldenpeninsula.com – Theo TNMT

Các KH đang xem chuyên mục Blog Goldenpeninsula.com

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm