Bà Rịa – Vũng Tàu công bố các dự án xã hội hóa kêu gọi đầu tư


Trên cơ sở đề xuất của 1 số sở, ngành, địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bà Rịa – Vũng Tàu đã rà soát và tổng hợp danh mục 35 dự án xã hội hóa kêu gọi đầu tư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.


Bà Rịa – Vũng Tàu ra mắt 1 số dự án xã hội hóa kêu gọi đầu tư

Trên cơ sở đề xuất của 1 số sở, ngành, địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bà Rịa – Vũng Tàu đã rà soát và tổng hợp danh mục dự án xã hội hóa kêu gọi đầu tư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, bao gồm 35 dự án trong 1 số lĩnh vực: giáo dục, đào tạo 17 dự án, y tế 6 dự án, văn hóa, gym thể thao 11 dự án, môi trường 1 dự án.

Và 19 dự án chợ, trọng điểm đăng kiểm, bến xe khách kêu gọi xã hội hóa đầu tư; trong đó, dự án chợ, trọng điểm thương mại 14 dự án, dự án trọng điểm đăng kiểm và bến xe 5 dự án.

Sau khi ra mắt danh mục này, nếu nhà đầu tư quan tâm đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh sẽ báo cáo UBND tỉnh tham khảo chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư 2014.

Theo số liệu của Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh, qua hơn 8 năm thực hiện chính sách bán hàng khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn tỉnh đã có dao động 64 dự án xã hội hoá thuộc 1 số lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường – chợ, trọng điểm thương mại – trọng điểm đăng kiểm và bến xe khách.

Trong đó đã có 42 dự án đi vào làm việc, đó chủ yếu là 1 số dự án trong lĩnh vực giáo dục đào tạo (14 dự án), môi trường (11 dự án) và lĩnh vực thương mại (09 dự án). Các dự án đi vào làm việc có lại hiệu quả kinh tế cho 1 số nhà đầu tư và đã giải quyết được nhu cầu của người dân trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, việc thực hiện chủ trương xã hội hóa của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế như việc tuyên truyền phổ biến chủ trương chính sách bán hàng xã hội hóa chưa đến được 1 số đối tượng thụ hưởng. Việc đơn giản hóa thủ tục đầu tư chưa đem lại hiệu quả, khiến thời gian làm thủ tục vẫn kéo dài, độc đáo trong việc giao đất sạch cho nhà đầu tư giai đoạn này còn nhiều thủ tục, gây gặp khó cho nhà đầu tư trong việc tiếp cận đất đai. Tốc độ thực hiện 1 số dự án vẫn còn chậm, trong khi đó công tác quy hoạch và dự tính để lôi kéo nhà đầu tư còn chưa tốt.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các hạn chế nêu trên là do nhận thức về xã hội hóa chưa thực sự thống nhẩt, vẫn còn tư tưởng chờ mong sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Cơ quan quản lý chưa quy hoạch được 1 số khu đất sử dụng cho mục đích xã hội hóa và thiếu chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng để giao đất sạch cho nhà đầu tư. Mặt khác, nguồn chi phí của tỉnh hiện còn gặp khó, thiếu vốn để bồi thường giải phóng mặt bằng cho 1 số dự án.

Thủ tục chọn lọc nhà đầu tư chưa được giải đáp cụ thể, công tác tham mưu đề xuất chủ trương đầu tư chưa rõ ràng dẫn đến 1 số nhà đầu tư chưa chắc chắn năng lực tài chính để triển khai thực hiện dự án dẫn đến công đoạn chậm.

Goldenpeninsula.com – Theo Enternews.vn

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm