Bà Rịa – Vũng Tàu: Bám sát quy định pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về đất đai

Trong năm 2017, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào việc đã đi vào làm việc nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, lôi kéo 1 vài dự án đầu tư của địa phương.

Bám sát Luật Đất đai 2013

Ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết: Năm 2017, Sở TN&MT đã tập trung tháo gỡ 1 vài vướng mắc, gặp khó liên quan đến chính sách bán hàng đất đai. Trong quá trình tiến hành Luật đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh còn gặp 1 số vướng mắc như: xác định lý do đất khi giao đất, cho thuê đất; chế độ sử dụng đất đối có 1 vài dự án xã hộ hóa, khu nông nghiệp công nghệ cao; thu hồi đất đối có trường hợp chấm dứt làm việc của dự án đầu tư; xác định loại đất, xác định giá đất,…Vì vậy, Sở đã tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ TN&MT có ý kiến giải đáp, tháo gỡ.

Một dự án nhà ở ở TP. Vũng Tàu

Bên cạnh đây, Sở đã chủ động nghiên cứu kỹ, tham mưu giải quyết 42 kiến nghị, vướng mắc của 32 công ty và vô vàn vấn đề ‘”nóng” như 04 liên quan đến Dự án Lotte, Trung tâm TM Thái Dương, Tách thửa Hồ Tràm, Cấp giấy chứng nhận HTX Quyết Thắng; Dự án Khu nhà ở Gò Cát; việc nhận lại đất của trường Sỹ quan lục quân 2; kiến nghị của Công ty Formosa về dự án KCN Mỹ Xuân A2 và Mỹ Xuân A2 phần mở rộng GĐ 2; Dự án Seaprodex; Dự án One Opera Complex;…

Đến hết năm 2017, quy mô cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Bà Rịa –Vũng Tàu là 170.000,94/173.093,46 ha, chiếm 98,21%. Trong đây: Diện tích đất đã cấp cho 1 vài tổ chức sử dụng là: 68.118,23 ha, chiếm 98,32%; quy mô đất đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng là 101.882,71 ha, chiếm 98,13%.

Hiện nay, quy mô cấp giấy chứng nhận đối có đất rừng phòng hộ là 48.514.088,7m2, Sở TN&MT đã chỉ đạo Văn phòng Đăng ký Đất đai tiếp tục phối hợp có Ban Quản lý Rừng phòng hộ tổ chức xác minh đối có các trường hợp thửa đất còn chồng lấn ở địa bàn xã Tân Hải, huyện Tân Thành, phối hợp cộng Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường kiểm tra kỹ thuật bản đồ ở xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc để để nhanh công đoạn cấp giấy chứng nhận.

Trong năm 2017, Sở TN&MT đã giao 5.294.985,4,3m2 đất để thực hiện 88 dự án.Trong đây, giao đất, cho thuê đất đối có 1 vài dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt chủ trương đầu tư (giao đất không thu tiền sử dụng đất) có tổng quy mô đất là 4.448.400,3m2 để thực hiện 13 dự án; giao đất, cho thuê đất đối có 1 vài dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt chủ trương đầu tư (giao đất có thu tiền sử dụng đất) có tổng quy mô đất là: 846.585,1m2 để thực hiện 75 dự án.

Chuyển mục đích sử dụng đất có quy mô là 72.699,08m2 để thực hiện 28 dự án. Thu hồi 1.668.574,3m2 thực hiện 17 dự án. Trong đây, thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư, phát triển kinh tế xã hội là 12 dự án có tổng quy mô 470.938,4m2 và thu hồi đất của 03 dự án có quy mô 102.097,7m2 do chủ đầu tư được giao đất, cho thuê đất đã hết hạn nhưng không được gia hạn sử dụng đất.

Tổng số tiền sử dụng đất do tổ chức sử dụng đất (bao gồm tiền chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, chuyển hình thức từ thuê sang giao đất) nộp vào Ngân sách nhà nước là: 104.996.211.291 đồng.

Theo ông Lê Ngọc Linh, việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất theo Luật Đất đai năm 2013 đã phần nào khắc phục được hiện trạng thu hồi đất tràn lan, góp phần chọn lọc, sàng lọc 1 vài nhà đầu tư có năng lực bảo đảm đưa đất vào sử dụng, không để đất đai lãng phí bỏ hoang. Và trong năm 2017 đã khắc phục được hiện trạng chậm ban hành chọn lọc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Ngoài ra, Sở còn đề xuất UBND tỉnh giải quyết các trường hợp sử dụng đất trước đây nhưng có chọn lọc cho thuê đất và hợp đồng thuê đất.

Tập trung xử lý các dự án chậm triển khai

Theo Sở TN&MT, giai đoạn này có 79 dự án chậm triển khai đã có kết luận thanh tra của Sở về tình hình quản lý, sử dụng đất của 1 vài tổ chức. Trong đây: có 48 dự án được gia hạn sử dụng đất 24 tháng theo quy định ở điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013; 16 dự án yêu cầu thu hồi đất và 15 dự án được tiếp tục thực hiện. Kết quả thực hiện như sau:

Đối có 48 dự án yêu cầu gia hạn sử dụng đất: Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng đối có 06 dự án; 42 dự án còn lại, Sở đã tham mưu văn bản số 2590/STNMT-CCQLĐĐ ngày 08/6/2017 chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư để xử lý 1 vài dự án chậm triển khai theo quy định của Luật Đầu tư. Sau khi có kết quả xử lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở sẽ tiếp tục tham mưu báo cáo UBND tỉnh giải quyết thủ tục về đất đai theo quy định.

Bà Rịa – Vũng Tàu đang kêu gọi nhà đầu tư tiếp tục thực hiện Dự án Khu thành phố du lịch Paradise (TP. Vũng Tàu) dang dở nhiều năm nay

Đối có 16 dự án yêu cầu thu hồi đất: đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 14 Quyết định thu hồi đất của 14 dự án; 01 dự án UBND tỉnh có thông báo giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc có nhà đầu tư để tham khảo gia hạn 24 tháng (dự án Trường mầm non Chelsea do Công ty TNHH DV Chensi làm chủ đầu tư); 01 dự án UBND tỉnh đang xử lý thu hồi, chấm dứt làm việc dự án (Cảng tổng hợp và Container Cái Mép hạ do Công ty CP Đóng tàu và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu) nên chưa tham mưu thu hồi đất đối có 02 dự án này.

Đối có 15 dự án được tiếp tục thực hiện: Có 04 dự án Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục xử lý theo Thông báo số 951/ TB-UBND ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh (1 vài dự án này chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất); 11 dự án còn lại: Đã mời 1 vài doanh ngiệp làm việc để đôn đốc 1 vài chủ đầu tư sớm đã đi vào làm việc dự án, đưa đất vào sử dụng và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Ông Lê Ngọc Linh cũng cho biết, ngoài 79 dự án đã có kết luận của Sở TN&MT, trong quá trình kiểm tra tình hình sử dụng đất của 1 vài nhà đầu tư, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng để nhà đầu tư tiếp tục thực hiện 03 dự án có tổng quy mô 38,26ha; báo cáo UBND tỉnh gia hạn sử dụng đất 24 tháng để nhà đầu tư tiếp tục thực hiện 03 dự án có tổng quy mô 26,24ha; thu hồi và hủy bỏ chọn lọc thu hồi đất 02 dự án có tổng quy mô 10,03ha.


Goldenpeninsula.com – Theo TNMT

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm